Sunday, April 20, 2008

Brief aan Hitler (3)

Om terug te komen op het vorige bericht: Een man uit IJlst schreef de brief. Dat deed hij in 1936. De man hoopte dat Adolf Hitler zo aardig zou zijn om amnestie te verlenen aan Edgar André, een Duitse communist die vast zat voor betrokkenheid bij de Rijksdagbrand. Hieronder alvast een stuk uit de brief:


Aan Herr Adolf Hitler, IJlst,

Met groote Eerbied voor U en voor het Deutsche volk verstout ik mij om een verzoek tot U te richten. Een verzoek dat mij op ’t hart brand. (...) Ik bid u, Herr Hitler, toont aan het buitenland Uwe grootheid, Laat ten opzichte van de persoon Edgar André, genade voor recht gelden. God zegene U, en het Deutsche Volk.


De brief heeft niet geholpen. André werd in 1936 onthoofd. De afgelopen week ben ik op zoek gegaan naar de schrijver van de brief. Ik heb hem gevonden. Hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats in IJlst.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Ah...
niet aaisykjen dus
;-)

9:52 AM  

Post a Comment

<< Home