Monday, July 31, 2006

Mussen, Fryslân

Op zoek naar een onderwerp over de hoge temperaturen bedachten wij vorige week dat het wel leuk was een radioreportage te maken over dode mussen. Het gezegde gaat tenslotte: "De mussen vallen dood van het dak." Nog nooit heb ik zoveel reacties gehad. Mensen belden om te zeggen dat ze in Noord-Burgum het woord spreeuwen gebruiken, in weer een ander deel van Fryslân zeggen ze merels. Een vrouw dacht dat het gaat om mos, niet om een mus. De Fryske Akademie (een Fries onderzoeksinstituut) reageerde ook. Dit is de mail die onderzoeker Jan Popkema stuurde naar aanleiding van de reportage:

ik hearde hjoed as sturtsje fan it radionijs dat der diskusje wie oft der troch de waarmte no mos fan it dak foel of dat der mosken fan it dak foelen.
Referearret dy fraach oan de rubryk 'Woordhoek' fan Ewoud Sanders yn de NRC en de reäksjes dêrop? Hy hie it op 24 july nammentlik oer dy 'mussen' dy't fan it dak rûgelje fan de hjitte; dat soene neffens guont 'mossen' wêze moatte.
It sitaat dêr't it foaral om giet, is fan Beets út dy syn Camera Obscura en Beets skriuwt: 'mosschen' en dat wie in gebrûklike foarm nêst 'musschen'.
Sjoch fierder de NRC fan 24 july (Kollega Hindrik Sijens wiisde my dêr op) en/of it ynternetadres http://weblogs.nrc.nl/weblog/woordhoek/2006/07/24/mussen-van-het-dak/
Ik leau der neat fan dat it by Beets om mos gean soe. De redakteur fan dat hiele grutte WNT (Woordenboek der Nederlandsche Taal) hat dat sitaat út de Camera ek kreas ferwurke by it trefwurd 'gapen' en by it trefwurd 'musch'. By 'gapen' stiet de feralgemienisearre foarm: 'Het is zoo heet dat de musschen op het dak (in de goten) gapen (zitten te gapen)'. Behalven it sitaat fan Beets stiet dêr ek noch in sitaat fan Kneppelhout by. Beets hat it deroer dat it in 'Hollandse manier van spreken' is, dus nei alle gedachten algemien bekend.
Redenen om oan te nimmen dat it om mosken giet:
a) Mos kin net gapje; ek yn oerdrachtlike sin ('krûmlûke') is dat al te fier fuort.
b) As it al mos wêze soe, dan kin men earder 'it mos falt ...' as 'de mossen falle ...' ferwachtsje.
c) Beets skriuwt 'mosschen', neffens de stavering fan syn tiid mei sch. 'Mos' is sûnder ch, en sa leit it no ek noch yn it Frysk: mos = mo(a)s, mus(ch) = mosk. Ik sjoch Beets der net foar oan dat er staveringsflaters meitsje soe.
De oarsprong fan de útdrukking is hjirmei noch net oplost fansels, likemin as de oergong fan 'de mosken gapje op it dak (fan de hjitte)' nei 'de mosken falle (dea) fan it dak'.

Lijkt me duidelijk. Geen veer tussen te krijgen.

Thursday, July 27, 2006

Kopstoot, Zidane


Op internet kwam ik het volgende filmpje tegen. Erg de moeite waard.

Binnenwater. Fryslân

Men zegt dat je in de Friese binnenwateren veilig kunt zwemmen. Er zit wel wat blauwalg, maar niet veel. Echt niet hoor...

Wednesday, July 26, 2006

Joep Meloen, ergens boven Rusland

De link met deze foto kreeg ik doorgestuurd van vriend Reiding. De plaat stond op de voorpagina van de Russische krant Izvestia. Het is een goede vriend. Hij is journalist en heeft als taak het volgen van de Russische president Poetin.


Ik kan niet zeggen wie hij is. Dat vind ik een beetje flauw aangezien Remco Reiding er een prijsvraag aan verbonden heeft. Weet u wie hij is, ga dan naar zijn site en win een fles kwas.

Tuesday, July 25, 2006

Lange Markstraat, Leeuwarden (2)

Of het nu kwam door mijn blog; ik weet het niet. Maandagochtend werd de Lange Marktstraat afgesloten. Drie mannetjes van de gemeente Leeuwarden stapten uit, pakten een grote motormaaier en gingen aan de slag. Zie hieronder het resultaat.
De foto's zijn een beetje wazig. Dat had te maken met de wat langere sluitertijd en de snelheid van mijn auto bij het oprijden van de rotonde.

Sunday, July 23, 2006

Spinnen, Leeuwarden en Witmarsum
Spinnen: Waar zijn ze als je ze werkelijk nodig hebt...

José, Leeuwarden

Zo ziet een voet met een bacteriologische ontsteking eruit. Hoe krijg je zoiets? 'Door gestoken te worden door een insect.' Hoe kom je eraf? 'Rust en een zware antibiotica kuur te volgen.' Hoe'st nu verder? 'Prima, na één nacht kuren is de zwelling al met de helft afgenomen.'

Friday, July 21, 2006

Stadsgracht, Harlingen

De beste verkoeling op een warme dag.

Poetin versus Schwarzenegger


Thursday, July 20, 2006

Waterbuurt, HeerenveenDeze stenen zijn heel bijzonder. Althans, dat zegt de aannemer. Ze zijn namelijk poreus en laten water door. Als een hoosbui Heerenveen treft staat er in deze straat geen water. Het loopt direct weg. Dat moest getest worden. Een mooi klusje voor de brandweer...


De spuitgasten waren helemaal in hun element. Om het een beetje aan te kleden hadden ze bedacht dat het misschien wel leuk was eerst wat schuim te gebruiken. Uw bloggende reporter werd uiteraard vol getroffen door deze straal. De schade bleef beperkt: een doorweekt t-shirt en fris gewassen haardos.

Monday, July 17, 2006

Lange Marktstraat, Leeuwarden


Recht tegenover de duurste kantoorgebouwen van Fryslân ligt deze rotonde. De gemeente Leeuwarden moest een paar jaar geleden bezuinigen. Er was nog wel te snoeien bij de groenvoorziening. De gevolgen zie je hier. De rotonde is verworden tot een soort van onkruidbos. En dan moet deze straat één van de visitekaartjes van Leeuwarden zijn...

Sunday, July 16, 2006

Zomerijs, Langweer


30 graden celcius in Langweer. Tijd voor een ludieke actie. 'Waarom niet een nationaal kampioenschap klúnen. Voor de sfeer leggen we er dan ook nog een mooie ijsvloer naast. Als ze dan oververhit raken kunnen ze daar op zitten.'


Winnaar werd Arjan Stroetinga. Hij kwam na een sprint van 750 meter over tapijt, strobalen en een ijsvloer (?) als eerste over de streep. (Stroetinga met petje ligt hier nog op de tweede plek)

Saturday, July 15, 2006

Spegel yn Ljouwert

Om het hoekje...

Thursday, July 13, 2006

Ach Margrietje...

'De rozen zullen bloeien.  Ook al zie je mij niet meer.
Door je tranen heen zul jij weer lachen.
et zoals die laatst... ' (Tekst: Louis Neefs).

Wednesday, July 12, 2006

Pieterburen, Noord-Groningen


De uitgestrekte graanvelden in het noorden van Groningen. Prachtig om langs te rijden. Zeker in deze tijd van het jaar. Frank Westerman schreef een boeiend boek over dit gebied: De Graanrepubliek. Het boek geeft een mooi beeld van de Groninger mentaliteit. Een absolute aanrader.

Vliegbasis, Leeuwarden


Eigenlijk wel heel logisch.

Monday, July 10, 2006

Friens, FryslânEen bijzondere gebeurtenis dinsdag in Friens. Een klein dorp in de buurt van Irnsum en Roordahuizen (Jirnsum en Reduzum). Barones Theodora Elisabeth Barones van der Feltz wordt daar bijgezet in de grafkelder. De Van Sytzama's hebben een intense band met het kleine dorp. Jarenlang was de familie in het bezit van Beslingastate, een grote boerderij aan de rand van het dorp. Die 'state' is verdwenen. De familie is vertrokken maar hun hart is gebleven. Als er geld nodig is voor het één of het ander dan dragen de Van Sytzama's hun steentje bij. Ze komen ook graag terug naar Friens. Voor een trouwerij, het dopen van een nieuwe telg of zoals nu: de laatste reis van een familielid.

Wednesday, July 05, 2006

Samen lunchen?


Gezien bij transportbedrijf Brant Visser in Heerenveen. Let vooral op het commentaar van één van de chauffeurs.

Tuesday, July 04, 2006

Hittegolf!

(Bron: www.pietpaulusma.nl)
Het is nu officieel: We hebben een hittegolf. In De Bilt staat het kwik al vijf dagen boven de 25 graden. Wil je spreken van een hittegolf dan moeten drie dagen van die vijf boven de 30 graden uitkomen. Rondom het middaguur was dat een feit. Sinds 1990 zijn er steeds vaker van dit soort pieken. Uit gegevens van Piet Paulusma blijkt dat een hittegolf de afgelopen 15 jaar gemiddeld eens per anderhalf jaar voorkomt. Voor 1990 was dat ongeveer eens in de drie jaar. Volgens Piet een overduidelijk bewijs dat de aarde opwarmt.

Monday, July 03, 2006

Zomer in Fryslân!

Weerman Gerrit Hiemstra: "Voor de zon hoeft u de komende dagen niet naar Spanje. De temperaturen lopen vandaag op naar boven de dertig graden. In het midden en zuiden van het land kan de thermometer oplopen naar zo'n 34 graden. Morgen en overmogen wordt het alleen nog maar warmer. Dinsdag hebben we dan de warmste dag, met temperaturen rond de 35 graden. Het mooie weer heeft één nadeel: Smog. Vooral in de Randstad moeten mensen rekening houden met smogvorming'. Dat laatste hoeft niet in Fryslân. Een expert vertelde voor Omrop Fryslân radio dat de lucht hier redelijk schoon is. Oude mensen en kinderen kunnen hier, in tegenstelling tot de Randstad (waar ze deze groepen aanraden binnen te blijven om ademhalingsproblemen te voorkomen), dus veilig buiten spelen.

Sunday, July 02, 2006

Tour de France

In Frankrijk is zaterdag de Tour de France van start gegaan. Zoals ieder jaar heb ik ook nu weer een lijst ingeleverd met renners. Deze 15 moeten ervoor zorgen dat ik de tourpoule van Omrop Fryslân win: Denis Mentsjov, Aleksandr Botsjarov, Robert Hunter, Andreas Klöden, George Hincapie, Vladimir Karpets, Sandy Casar, Rik Verbrugghe, Mikel Astarlosza, Victor Hugo Pena, Haimar Zubeldia, Stuart O'Grady, Jaroslav Popovitsj, Thor Hushovd en Tom Boonen.

Leeuwarden in vuur en vlam!Nog nooit heb ik zoveel mensen op straat gezien in Leeuwarden. De hele Nieuwstad stond volgepakt. Iedereen kwam voor het slotspektakel van Fryslân vaart (zie vorige post). Door de hele stad heen waren kaarsjes opgehangen. Die moesten de stad verlichten en de harten van het publiek in 'vuur en vlam' zetten. Dat laatste is geslaagd. De mensenmassa was enthousiast en stond overal te genieten van de 'lichshow'. Zelf heb ik toch ook wel genoten. Ik vond het alleen jammer dat het bij de vuurpotten bleef. Het was leuker geweest als er op de straathoeken bandjes hadden gespeeld.