Friday, November 30, 2007

Henk Westbroek

Henk Westbroek was te gast in het programma Noardewyn. Het filmpje is binnenkort te bewonderen op youtube. Toch moet ik iedere keer als ik deze man zie of hoor denken aan zijn programma 'Denk aan Henk' destijds op Radio 3FM.

Thursday, November 29, 2007

Zuiderzeelijn: geschrapt!

Eindelijk is er in politiek Den Haag een knoop doorgehakt: De aanleg van de Zuiderzeelijn gaat niet door. Eigenlijk wisten we dat allemaal al lang. Onder de Friese bevolking was er weinig steun voor de plannen. De Drenten hadden ook weinig op met de lijn. De Groningers streden het hardst en hebben verloren. Iets wat ze de Friezen en Drenten aanrekenen. Want deze lijn was de uitkomst geweest voor de ontsluiting van Groningen. Alleen is er één probleem: De lijn loopt niet verder dan Groningen. In Duitsland zijn geen plannen voor een verbinding in die richting. Dat is jammer want als je op de kaart kijkt is een snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen een logische stap.

Het noorden heeft nu een dikke zak geld meegekregen, twee miljard euro. Daar mogen ze wegen voor aanleggen, spoor, bedrijventerreinen en allemaal andere leuke dingen. Toch neemt dat niet het gevoel weg dat het noorden genaaid is door het kabinet en door de heren en dames parlementariërs. Want jaar in jaar uit zijn er beloftes gedaan dat het spoor er zou komen. Premier Kok, minister Netelenbos, Premier Balkenende, minister Verhagen en vele anderen hebben gezegd dat de Zuiderzeelijn aangelegd zou worden. Kok zei zelf dat in 2010 de schop de grong in zou gaan. Maar niet alleen politici van de PvdA en het CDA. Ook alle andere partijen maken zich schuldig aan loze beloftes. Neem nu de SP. Nooit wilden ze een Zuiderzeespoor. Nu het kabinet de lijn niet wil zegt de SP: Aanleggen!!! Net als Groen Links. In hun verkiezingsprogram schrijven ze: 'De huidige spoorverbinding naar het Noorden kan een stuk beter. Maar daar hoeft geen compleet nieuwe lijn voor worden aangelegd...' Ik hoorde mevrouw van Gent woensdagavond toch echt pleiten voor de aanleg van een Zuiderzeespoorlijn. Vreemd. De heren en dames politici hebben slappe knieën en gebrek aan visie.

't Is eigenlijk wel logisch. Ze zijn namelijk nogal geschrokken van de uitkomsten van de commissie Duivesteijn. Die commissie deed onderzoek naar het debacle van de aanleg van de hogesnelheidslijn en andere grote projecten. De conclusie: Eerst moet duidelijk gemaakt worden of het allemaal wel uit kan. Tsja, uiteraard moet je kijken naar de kosten en de opbrengsten. Je moet ook lef hebben. Iets wat ze in Zweden en Denemarken wel hadden toen ze besloten een brug tussen de twee landen aan te leggen. De Öresundsbrug is voor 19.6 miljard Deense kronen aangelegd. Dan nog even over de naamgever van de commissie, Adri Duivesteijn. Nu hij wethouder is van Almere haalt hij zo even drie miljard euro binnen voor de verbetering van de bereikbaarheid van de lelijkste stad van Nederland. Zou dit geld Duivesteijn-proof zijn?

Ik vind het jammer dat er geen Zuiderzeespoorlijn komt. Het zou het noorden toegankelijker maken. Met name voor mensen uit de Randstad. Velen daar denken nog steeds dat Maastricht dichterbij ligt dan Leeuwarden. Als laatste dan nog deze voorspelling: In 2030 reizen we via het spoor van Groningen via Drachten naar Schiphol in nog geen 50 minuten.

Mijn verslag van het debat woensdagavond is hier te horen.

Wednesday, November 28, 2007

Een vliegende terrorist

Een bizar filmpje, gemaakt door journalist Harald Doornbos. Toevalig vastgelegd toen hij verslag deed van de schermutselingen in Beirut. Het volledige verhaal is te lezen op http://harryzzz.blogspot.com

Monday, November 26, 2007

De LC op youtube

De leeuwarder Courant kan natuurlijk niet achterblijven. Dus hebben ze een filmpje online gezet over hoe de krant gemaakt wordt. Let vooral goed op de gekozen muziek.

Friday, November 23, 2007

Praat mar Frysk

(foto: Dirk Jan Haarsma, www.haarsma-media.nl)
Doutzen Kroes, topmodel, is het nieuwe gezicht van de Afûk. Ze is al het gezicht van L'Oréal en Victoria's secret, nu dus ook van de campagne: Praat mar Frysk. Ze vindt dat Friezen zich niet moeten schamen voor de taal of voor een Fries accent. Deze schoonheid uit Eastermar doet dat zelf ook niet. Laatst aan tafel in 'De wereld draait door' maakte Matthijs van Nieuwkerk de opmerking dat Doutzen al een Amerikaans accent had. 'Nee hoor, dat is gewoon Fries.' Fries is cool... eehhh Frysk is kâld!

Tuesday, November 20, 2007

Teken van leven

Ik ben er nog. Ik heb alleen wat problemen met mijn draadloze verbinding. Even geduld dus s.v.p.

Sunday, November 11, 2007

De storm

De laatste storm

Buldrend speelt de zee met 't oude vaartuig. Kalm, manhaftig kampt de grijze zeemanmet den storm. Maar splijtend te allen kantevreeslijk kraken de oude brooze wanden.
Bleek en bevend staart alom de manschapnaar het krakend wantwerk en den zeeman.
"Sloepen af en vrouwen eerst!" gebiedt hij. Wiegend wagglen sloepen in den storrem, angstig ijlt de manschap in de sloepen. Eenzaam staat op 't vaartuig de oude zeeman.
"Vol!" zucht hij, "vaartwel, matrozen, redt u."Door den storm verdwijnen zijne sloepen.

Buldrend speelt de zee met 't splijtend vaartuig. Kalm, manhaftig bidt de grijze zeemande armen rond een mast. Zoo lange reisdenschip en zeeman samen door de stormen; grijs is 't hoofd geworden van den zeeman, krakend en versleten 't machtig vaartuig...
O de wind, de zee, de laatste storrem! Schuimend, bruischend, stijgen wilde barenonder zijne voeten. Krakend, berstend, in de diepe kolken draait het vaartuig...Samen duiklen schip en man verzwolgen. Machtig stormt de zeewe, grootsch en eenzaam.

Albrecht Rodenbach

Saturday, November 10, 2007

24: Seizoen 7 komt eraan!!!

Hier alvast de trailer!

Wednesday, November 07, 2007

Een Afrikaans gezin in je straat...

.. levert alleen maar problemen op zo denkt FNP-raadslid Jelte Cuperus. De Frysk Nationalist zit in de raad van Dantumadeel. Hij is bang voor verloedering. ,,Omdat se yn Afrika bygelyks net leard hawwe om de hage te knippen,'' zo zegt Cuperus in de LC.


De haag niet knippen... Een schande. Alsof alle andere inwoners van Damwoude dat altijd zo netjes doen. Meneer Cuperus heeft een beetje last van xenofobie. Je zou je toch dood schamen als je deze man kent. Het bestuur van de Frysk Nationalen is niet echt blij met de uitspraken. Vooral omdat het nog niet eens duidelijk is of de Afrikanen wel in zijn idyllische straatje komen te wonen. Maar Cuperus schijnt het zeker te weten. Als de gemeente nu een beetje humor heeft dan plaatsen ze alle gezinnen die ze volgens de wet moeten herbergen in zijn straat.

Past iemand die zo denkt eigenlijk nog wel binnen de FNP? Dit volgende staat in het program van de partij:

Mienskip en kultuer binne elkoar fersterkjende eleminten en dêrom tige wichtich as it giet om wearden en noarmen, wolfeart en wolwêzen, ymmigraasje en yntegraasje. De FNP wol de unike en sterke Fryske dwersferbinings fan syn mienskip aktyf fersterkje om't dy mienskip mear is as inkeld in optelsom fan yndividuen. Dy dwersferbinings besteane út ús taal en kultuer, mar ek út it ferienings- en muzyklibben, de sport en de media. Respekt. De FNP giet út fan in iepen maatskippij dy't gastfrij en respektfol mei oare kultueren en libbenswizen omgiet. Minsken fan bûten moatte har oanpasse oan de wenstige kultuer hjir en tagelyk harsels wêze kinne. Hja moatte de romte, de mooglikheden en it respekt krije om yn Fryslân yn te boargerjen. Dêr moat de oerheid aktyf oan bydrage. Yntegraasje bart op plakken dêr't minsken op inoar oanwiisd binne: op skoalle, yn it doarp en op de wurkflier. Dêrom moatte wurk (betelle of ûnbetelle) en it folgjen fan in ynboargeringskursus lykop rinne. De ynboargeringskursussen moatte passe by de Fryske sitewaasje en dêrom omtinken jaan oan it plak dat it Frysk hat op 'e wurkflier en yn it maatskiplik libben. Troch it eigene te ferbinen mei de kânsen dy't de nije omjouwing biedt, kinne nije uterings fan ús kultuer fûn wurde. Sa bliuwt ús kultuer de bân dy't minsken bynt. Wy wolle net inkeld mar in humaan flechtlingebelied, mar ek in belied dat net ferhûddûket, mar opfang biedt as dat wetlik sjoen net mear kin.

De partij wil een human vluchtelingenbeleid en is gastvrij. Bovendien gaat de FNP respectvol om met andere culturen en levenswijzen. Het staat er echt in. Niemand heeft de tekst ge-amendeerd op het partijcongres. Misschien wordt het tijd voor Cuperus om het program nog maar een keer open te slaan en goed door te lezen. Of op vakantie gaan naar Afrika. Kijken of de mensen daar echt de haag niet knippen.

Monday, November 05, 2007

Radio 1 publieksprijs: Stemmen!!!!

...en dan op de bijdrage van mijn collega Auke Zeldenrust. Hij sprak met de broer van een in Afghanistan omgekomen soldaat uit Sint Anne. Een aangrijpend en emotioneel verhaal dat terecht een nominatie heeft gekregen voor de Radio 1 publieksprijs. Als je de link aanklikt kun je stemmen. Heel simpel: Klik gewoon het item 'Broer gesneuvelde soldaat' aan. Tevens kun je de bijdrage afluisteren. Dus stem op Auke's bijdrage. Stemt allen stem! Laat de regionalen overwinnen!!!!

Was even druk met wat andersHad iets te maken met schilderwerk en zo...