Tuesday, February 09, 2010

Wegen in Fryslân

Heeft een provincie die te maken heeft met krimp wel nieuwe vierbaanswegen nodig? Ik vroeg het me af toen ik laatst langs de Dokkumer Ee aan het rennen was. De provincie wil bijvoorbeeld dat de Centrale As, van Dokkum naar Nijegea, vier rijbanen krijgt. Een van de belangrijkste argumenten is dat hetis veiliger voor het verkeer. Dat geldt ook voor het eerste gedeelte van de N381, Drachten naar de Drentse grens. Partijen in Provinciale Staten willen daar een vierbaansweg neerleggen. Ook hier is veiligheid een belangrijk argument. Dat geldt kennelijk niet voor al bestaande minstens zo drukke provinciale wegen. Neem de N354, van Sneek naar zo'n beetje Grou. Een drukke tweebaansweg met best veel vrachtverkeer. De N359, de Westergoawei van Bolsward naar Leeuwarden, idem. Nee, daarover geen woord. Die zijn kennelijk veilig genoeg. Toch vreemd dat op de ene weg veiligheid een thema is en dat het bij andere totaal niet speelt.