Friday, July 20, 2007

De spijker op z'n kop

De presentator van dienst van het radioprogramma 'Met het oog op morgen' begint zijn of haar uitzending altijd met een scherp commentaar. Zo ook gisteravond: "Maandag in politiek Den Haag ophef over uitspraken van minister Vogelaar over de Islam in het dagblad Trouw. De PVV, VVD en de ChristenUnie schreeuwen moord en brand. Dinsdag het bericht dat duizenden mensen die werken in de thuiszorg ontslagen zullen worden. De kans is groot dat er nog duizenden zullen volgen. Het is nu donderdag en politiek Den Haag zwijgt nog steeds". Ik kan me hier ook ontzettend over opwinden. Wel zeuren over een paar uitspraken van een minister over de Islam maar geen zorg voor mensen die straks geen inkomen meer hebben. Vrouwen die straks weer thuis zitten met een uitkering. Ja werk, lekker belangrijk. Laten we met z'n allen ouwehoeren over geloof. Daar kun je brood van kopen!

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Vergeet er niet bij te vermelden dat de thuiszorg zo ontzettend hard nodig is. Mensen kunnen zo langer thuis wonen en zijn feitelijk goedkoper dan wanneer ze in een verzorgingstehuis terecht komen. Ook de mogelijkheden die de thuiszorg biedt met de laatste loodjes van het leven, is geweldig. Dit gaat zo allemaal weg vallen. Er moet meer mantelzorg komen, wordt er dan geroepen. Maar wat men vergeet is dat het leven dusdanig duur is geworden, dat iedereen wel moet werken. Het is niet dat elke vrouw die kinderen krijgt maar thuis blijft. Al met al een grote zorg voor deze tijd.

4:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

hear, hear!

11:12 AM  
Blogger Geertje Algera said...

Mijn moeder krijgt 2x per dag een kwartier thuiszorg. Als ze dit niet zou krijgen dan is het verpleeghuis de enige optie (of mantelzorg maar dan zou ik of mijn zus minder moeten gaan werken, en twee keer per dag bij haar langs moeten). Lijkt me een eenvoudige kosten-baten analyse.

3:02 PM  

Post a Comment

<< Home