Monday, November 17, 2008

Bloggen

Het is hier wat rustig. Ik ben de laatste tijd te druk met andere zaken. Zo probeer ik een huis te verkopen en een ander bewoonbaar te maken. Verder loop ik uit en ben ik bezig met volgende uitdagingen. Als laatste komt er straks gezinsuitbreiding. Genoeg drukte dus. Niet dat ik me niet opwind over zaken die spelen. Zoals bijvoorbeeld het provinciehuis dat een kleine 20 miljoen euro duurder wordt. Of de rol die de coalitiepartijen CDA, PvdA en de ChristenUnie spelen in het politieke debat in de Staten. (Slaan ze dood voor alle duidelijkheid. Geen debat mogelijk, zo zegt de oppositie. Alle ideeën van de coalitie worden overgenomen en dat geeft het idee van achterkamertjespolitiek). Ik irriteer me verder aan opmerkingen van Rouvoet over de seksuele moraal van de jeugd. Hij is bang dat een hele generatie verknipt opgroeit als er niet wordt ingegrepen. Jongeren hebben volgens hem een scheef beeld van seks, vriendschappen en relaties. En nu moet er een maatschappelijk debat komen. Yes. We gaan met z'n allen gezellig debatteren over seks en de jeugd. Daar lossen we dit probleem mee op.
Goed, nu eerst een huis woonklaar maken.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Je ziet toch wat er van komt al dat geseks! Je wordt vader, ik zeg Rouvoet grijp in!

3:21 PM  
Blogger Zeekraai said...

vanavond in Netwerk (ned. 2)
alles over wat jullie nog te wachten staat.

7:48 PM  

Post a Comment

<< Home