Thursday, May 10, 2007

Besturen in Fryslân (2)

Besturen in Fryslân is een kunst. Woensdagavond stapte een wethouder van de gemeente Harlingen op. Hij deed dat omdat hij zich niet kon vinden in een kritisch rapport van de rekenkamer. In dat rapport staat dat de wethouder te zuinig is geweest. De gemeente Harlingen heeft een reserve van ongeveer 45 miljoen euro. Dat komt neer op een bedrag van zo'n drieduizend euro per inwoner. Dat is veel geld. Den Helder, goed te vergelijken met Harlingen, heeft niet meer dan duizend euro per inwoner gespaard.
De Harlinger wethouder voelde zich gekrenkt door het rapport. Daarin staat namelijk dat het financiële beleid de afgelopen jaren ongeloofwaardig was. Voorzitter Baltink van de rekenkamer legt hier uit waarom.
Je kunt je afvragen of alle raadsleden niet gewoon af moeten treden. Zij hebben ieder jaar toegestaan dat er zoveel geld richting de reserves gaat. Een beetje dom van ze. In verkiezingstijd kun je toch echt scoren met geld voor leuke projecten.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home