Friday, April 20, 2007

Even dit...

Een zin uit een persbericht van het CWI: '...Verheugend is wel dat de werkeloosheid onder 45-plussers niet-werkende-werkzoekenden lager uitpakt dan een jaar geleden'. Een niet-werkende-werkoekende is toch gewoon op zoek naar een baan en zit dus per definitie zonder werk. Kortom: een werkloze. Toch?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home