Friday, February 16, 2007

Het Fries Jeugdparlement

Het Fries Jeugdparlement heeft de afgelopen dagen weer vergaderd. Ze mogen 2500 euro verdelen. In een grote plenaire zitting wordt dat vandaag verdeeld. 87 leerlingen van scholen uit de hele provincie doen mee. De man in het midden speelt Ed Nijpels, de dame achteraan zijn plaatsvervanger en de dame vooraan is de griffier. Het is allemaal net echt.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home