Thursday, December 07, 2006

Praalgraf Menno van Coehoorn, Wijckel

Dit is het praalgraf van Menno baron van Coehoorn. Menno is geboren op Lettinga State, in de buurt van leeuwarden. Hij ging het leger in en viel daar op vanwege zijn talenten als ontwerper en bouwer van vestingwerken. Ook was hij de uitvinder van het Coehoorn Mortier. De marine gebruikte dat zelfs tot ver in de vorige eeuw om bevoorradingskabels van de ene naar de andere boot te schieten. Menno baron van Coehoorn overleed in 1704. Hij werd begraven in Wijckel. Zijn praalgraf is na de laatste restauratie van de kerk verzakt en er zitten grote scheuren in. Een stichting werd opgericht en nu wordt begonnen met de restauratie.

Deze man, Jonkheer van Sminia, is de voorzitter van de stichting. Een echte edelman die heel in de verte nog familie is van Van Coehoorn. Het hele praalgraf wordt uit elkaar gehaald. Het marmer wordt schoon gepoetst met stoom, de scheuren worden gedicht en er komt een nieuwe fundering. Komende zomer moet de restauratie klaar zijn.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

die Jonkeer van Sminia, die duikt verdacht vaak op hier en daar... Ik heb ooit eens een keer gegeten met die man in een societeit BOVEN de Mc Donals tegenover het Binnenhof in Den Haag - maar; wie is hij eigenlijk?

2:06 PM  
Blogger Bootsma said...

Hij was topambtenaar bij het ministerie van binnenlandse zaken. Daarna is hij voor zichzelf begonnen. Een adviesbureau. Altijd actief op de politieke achtergrond.

9:53 AM  

Post a Comment

<< Home