Thursday, December 07, 2006

De Staten vergaderen, Leeuwarden

De Friese Staten spraken zich woensdag uit over het nieuwe Streekplan. Zeg maar de blauwdruk van Friesland. Alhoewel, het CDA vindt het meer een handleiding voor de inrichting van de provincie, het woord blauwdruk gaat te hun echt te ver. Misschien is het allemaal wel voor niets geweest en kunnen ze er straks nog een keer uren over vergaderen. De Friese Staten zijn namelijk tegen gaswinning onder het wad, tegen opslag van radioactief afval in de bodem en tegen de vestiging van een kerncentrale.

Het ministerie van VROM is daar niet blij mee dus schreef de plaatsvervangend directeur een brief aan de provincie: "... zaken waarop ik strijdigheid met het Rijksbeleid constateer. Ik heb u verzocht deze hoofdpunten van verschil uit het ontwerp Streekplan in overeenstemming te brengen met het Rijksbeleid." Doet de provincie dat niet dan keurt het ministerie het plan af en moet het opnieuw aangepast worden. In Friesland is men niet bang. Met opgeheven hoofd gaan de statenleden opnieuw de strijd aan met de Haagse overheersers...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home