Friday, November 17, 2006

De toekomst van Fryslân

De provincie wil graag weten hoe de inwoners denken over de toekomst. Wat er moet gebeuren om de jeugd hier te houden etc... Ed Nijpels, de Commissaris van de Koningin, is hier in debat met jongeren in Leeuwarden. Veel nieuwe inzichten kwamen er niet: De jeugd wil later graag werk hebben en er moet ruimte zijn om te wonen.

1 Comments:

Blogger Remco Reiding said...

Je bent jong en je wilt huisje, boompje, beestje. Waar gaat het toch naartoe met Nederland?

8:59 PM  

Post a Comment

<< Home