Sunday, June 11, 2006

Hoover Dam, Nevada/Arizona

Een indrukwekkend bouwwerk op de grens van Arizona en Nevada. Hoover Dam is met 242 meter een van de hoogste stuwdammen in de wereld. De dam stuwt de Colorado, de langste rivier in de VS, op tot Lake Mead. Je mag trouwens geen geweer en alcohol meenemen zo waarschuwen de borden.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jammer ja, geen geweer meenemen.

12:45 PM  

Post a Comment

<< Home