Wednesday, April 05, 2006

Wurk: Kofje yn it provinsjehûs!


Dit is de plek waar ik, of collega Andries Bakker, iedere woensdagochtend te vinden ben. We zijn dan bij Het Persgesprek van de gedeputeerden van Fryslân, zeg maar het gesprek met de minister-president, alleen dan een trapje lager. De pers, meestal 4 journalisten (Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, Omrop Fryslân Radio en Omrop Fryslân televisie) krijgen dan te horen wat de heren en één dame besloten hebben. Vandaag gaat de provincie weer wat aan de onderwijsachterstanden doen. Wat ze vorig jaar al deden, en het jaar daarvoor, en daarvoor....

1 Comments:

Blogger René said...

De provincie, niet de meest spannende bestuurslaag voor journalisten.

8:17 PM  

Post a Comment

<< Home