Monday, April 03, 2006

Fryslân is plat


Fryslân kent maar een paar heuvels. Althans... zo noemen we de puist bij Oudemirdum, de vroegere vuilstort bij Appelscha en de terp van Hegebeintum. Verder is Fryslân plat...

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Verrassende constatering! ;-) Vergeet overigens niet de (zand)duinen in Appelscha en op de eilanden..

5:27 PM  

Post a Comment

<< Home