Friday, February 22, 2008

Ergernis

Afgelopen woensdag werden de Provinciale Staten van Fryslân geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouw. Dat loopt allemaal wat stroef. De eerste aanbesteding mislukte, het wordt allemaal duurder en ook de kosten van de tijdelijke huisvesting zijn hoger dan geraamd. Om de statenleden op de hoogte te houden van de gebeurtenissen en de financiële aanpak werd een besloten vergadering georganiseerd. Daar kan ik als journalist mee leven omdat daar bedrijfsgevoelige informatie verstrekt wordt. Nu komt de ergernis: Om ongewenste gasten bij de vergaderzaal weg te houden werd bewaking ingezet. Twee mannen van een particulier beveiligingsbedrijf stonden voor de deur geposteerd. De verklaring van de gedeputeerde: 'Dat is omdat de zaal niet heel goed geïsoleerd is en als je aan de deur staat kun je meeluisteren.

Hmmmm.... De kamer waar de mensen werden bijgepraat staat op de eerste etage. Er is één ingang die duidelijk zichtbaar is voor iedereen die in de hal staat en zeker voor de mensen die spreken in de vergaderzaal. Dus waarom bewaking inschakelen vraag je je af. Kost allemaal geld en dat kun je ook investeren in een eehhhh... nieuw gebouw? De SP is uit de vergadering weggelopen omdat ze binnen vertelden dat niets, en dan ook niets van wat besproken werd mag uitlekken.


Vanwaar deze houding? Is het onzekerheid van de Gedeputeerde, Tineke Schokker, en de ambtenaren die betrokken zijn bij dit project? Worden de kosten voor de nieuwbouw zo hoog dat ze bang zijn voor een burgeropstand en dus maar wachten met het naar buiten brengen tot de het nieuwe gebouw geopend wordt? Wat is dat voor angst die ruist door de gangen van het provinciehuis? Vrijdag weer zo'n geval: De rekenkamer komt met harde kritiek op de toeristische plannen die de provincie maakt. Als provinciaal voorlichter zou je dan toch direct met een reactie komen. Maar nee. De gedeputeerde Jannewietske de Vries wil er eerst over praten in het College van Gedeputeerde Staten. Er is maar één woord voor: Zwak. Komt dat voort uit angst? Angst om iets te zeggen waar ze later weer op wordt afgerekend? Vast.


Is die angst wel gegrond? Zo liet de oppositie toe dat diezelfde Gedeputeerde Schokker tijdens een Statenvergadering op de been gehouden werd door haar ambtenaren. Die zaten achter in de zaal opzichtig te bellen met hun achterban op de afdeling en briefjes te schrijven met antwoorden die door de bodes naar Schokker werden gebracht.

Het College zit nog geen jaar. Dus ze hebben nog wat krediet. Maar de belofte dat de provincie 'transparanter' zou worden is nog lang niet nagekomen. De luiken gaan dicht en bewakers gaan voor de deuren staan. Leve de democratie.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home