Thursday, December 27, 2007

Kersttoespraken

Geert Wilders is boos en nog wel op onze koningin. Beatrix zei in haar kersttoespraak dat grofheid in woord en daad de verdraagzaamheid aantast. Volgens Wilders is dit een aanval op zijn partij de PVV. Aha, dat kun je vinden uiteraard. Maar laat nou al je politieke vooroordelen en idealen vallen en lees de zin dan nog een keer. "Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan". Dat is een terechte opmerking. Als je grof bent tegen iemand of mensen zo aanpakt dan is dat niet goed voor de verdraagzaamheid. Of wel dan? Geert voelt zich aangesproken en dus zou je denken dat hij zelf vindt dat hij grof is en dat zijn politiek niet bevorderlijk is voor de verdraagzaamheid. Een staatsrechtelijke discussie over de positie van de koningin mag altijd gevoerd worden. Maar is één zin waar de politiek leider van een partij zich door geraakt voelt reden genoeg om het koningshuis zo goed als af te schaffen?

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Soms heb ik gewoon geen zin
om verdraagzaam te zijn.
Wilders is een lul.
Of ga ik nu te ver ?

1:18 PM  
Anonymous Anonymous said...

Vol = VOL! Racisten het land uit, Wilders voorop. :):)
Kan dat nog voor eind december zodat we 2008 rustig kunnen beginnen?
Annemiek L.

6:33 PM  

Post a Comment

<< Home