Monday, June 04, 2007

Besturen in Fryslân (4)

Fryslân: Bananenrepubliek. Dat was eigenlijk een betere kop geweest boven dit stukje. In 24 uur tijd had Fryslân namelijk drie verschillende colleges.

De provincie gaat verbouwen en zocht tijdelijk onderdak. In die zoektocht en tijdens de uitvoering van de plannen zijn grove fouten gemaakt. Accountants hebben de zaak onderzocht en concluderen onder andere dat de betrokken gedeputeerden niet of slecht geïnformeerd zijn over risico's die de provincie liep. Bovendien staat de integriteit van de algemeen directeur ter discussie. Vrienden van hem, Jan Wibier, haalden lucratieve opdrachten binnen. Dat klinkt verdacht. Een pluspunt was dat het budget niet overschreden is.

Tijd voor een debat. Na urenlang praten eindigde de dag met het opstappen van drie gedeputeerden: Jan Ploeg, Ton Baas en Piet Bijman. De drie konden niet leven met de verwijten van de Staten. De Statenleden vinden dat de heren moeten betreuren dat er fouten gemaakt zijn. Dat doen ze niet. Want stellen ze: "We zijn binnen het budget gebleven. Als er al fouten zijn gemaakt dan waren die niet ernstig. Dus betreuren wij onze handelswijze niet". Anita Andriesen en Bertus Mulder doen dat wel en bleven zitten. Zo kwam het dus dat drie oud-gedeputeerden een uur later buiten stonden uit te leggen waarom zij de laatste 15 uur!! van hun termijn niet vol konden maken. Commissaris van de Koningin Ed Nijpels nam tijdelijk de macht over en de volgende dag werd er een nieuw college geïnstalleerd.

Ook dat ging niet zonder slag of stoot. De positie van de ChristenUnie kandidaat Piet Adema stond ter discussie. De man die bij een overname van een bedrijf mensen afgeluisterd heeft. Is hij wel integer genoeg voor deze functie? Uiteraard volgde er een onderzoek met een voorspelbare uitkomst: Ja, niets belet hem deze functie aan te nemen. Toen kwam het aan op de stemming. Net iets meer dan de helft van de Statenleden heeft vertrouwen in Adema, 22 van de 43. Een slecht begin. Dat vindt ook de gedeputeerde zelf. Hij zal er alles aan doen om het vertrouwen van de Staten te winnen. Iets dat ook geldt voor de algemeen directeur. Het nieuwe college is opgedragen 'passende maatregelen' te nemen tegen Wibier. Hoe nu verder? Er komt nog een onderzoek naar de hele gang van zaken. De uitkomst daarvan is op voorhand wel te voorspellen: Er zijn fouten gemaakt en daar moet lering uit worden getrokken.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Beste Hayo,

Stuur me even je mailadres, ik heb wat leuks voor je!

Je toegewijde ex collega

Thijs Boelens
thijsboelens@home.nl

2:18 PM  

Post a Comment

<< Home