Friday, May 05, 2006

5 mei

Ruud Lubbers hield dit jaar de 5 mei lezing. In het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden ging de oud premier in op de betekenis van 'vrijheid'. Lubbers vindt dat het tijd is voor een derde bevrijding. Na 1945, de bevrijding van de Duitse bezetter, 1989, de val van de muur en het einde van de koude oorlog is het nu tijd onszelf te bevrijden van angst. Hij zei het zo...

'Terroristische aanslagen en de reactie daarop hebben de toon gezet. Wij voelen ons bedreigd door diegenen die wij met zij aanduiden. En diegenen die wij met zij aanduiden zeggen dat wij hen niet de ruimte geven zichzelf te zijn. Respect lijkt een begraven, historische waarde. En er is meer vrees dan hoop. Ontzag voor de natuur en het besef deel uit te maken van een grote leefgemeenschap, ze lijken ons vreemd. En daar waar deze beleefd gepredikt worden, is de reactie er vaak een van meewarig glimlachen: Die zonderlingen!
Zo rukken de wanhoop en de angst steeds verder op. Zijn wij niet toe aan een derde bevrijding? Een bevrijding door onszelf, van onszelf, van onze eigen angst?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home