Friday, June 12, 2009

Verkeersbesluit Techum

Ik dacht dat dit een foutje was. Twee wegwerkers die snel even wat moesten afzetten en de eerste de beste borden uit de opslag in de auto legden. Nee dus. Het projectbureau de Zuidlanden laat weten dat de borden correct zijn. In de woonwijk Techum mag je 80 kilometer per uur rijden. Het is buiten de bebouwde kom. Een hiaat in de besluitvorming zeggen ze. Vergeten op tijd aan te passen. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. De uitleg van het projectbureau verklaart een hoop. Veel bouwvakkers en met name de mannen die werken voor installatiebedrijf Bouma rijden vaak als halve dwazen door deze wijk. Een gebied met veel jonge kinderen. Kinderen die regelmatig tussen de auto's op straat spelen...

4 Comments:

Blogger Anders said...

gewoon weer
de witte busjes terreur dus...

dat heb je overal

'zware shag en witte busjes
lekker scheuren voor allerhande klusjes'

1:23 PM  
Anonymous Frank van den Hoven said...

Ik lees in het krantenartikel d.d. 11-6-2009 dat men 'vergeten' is de Zuidlanden formeel met een verkeersbesluit tot bebouwde kom (en dus tot 50 km-zone en waar nodig 30 i.p.v. 80 of 60 zoals in 'buiten de bebouwde kom' het geval is) te bestempelen en dat dat alsnog rechtgebreid moet worden. Recent lees ik dat de blauwe borden Techum zijn weggehaald en vervangen door witte, omdat Techum geen dorp zou zijn. Techum is voorheen een buurtschap en nu een wijk, hoewel het nog wel als buurtschap wordt geprofileerd. Maar geografisch gezien is het een wijk van Leeuwarden. En zodra het formeel een bebouwde kom is, liggen wat mij betreft blauwe borden Goutum (want daar valt Techum voor de postadressen onder) met een wit bord Techum eronder (als aanduiding van de buurtschap/wijk binnen het dorp Techum) voor de hand. M.i. is dat het meest zuiver. Zie ook het hoofdstuk 'plaats of geen plaats' en 'plaatsnaamborden' op mijn site www.plaatsengids.nl

1:38 AM  
Anonymous Frank van den Hoven said...

Sorry ik zei wijk van Leeuwarden, ik bedoel natuurlijk wijk van het dorp Goutum, in de gemeente Leeuwarden.

1:39 AM  
Anonymous Frank van den Hoven said...

Sorry (3x = scheepsrecht zullen we maar zeggen), ik krijg net een mailtje van iemand die me er terecht op wijst dat Techum voor de postadressen onder Leeuwarden valt en niet onder Goutum. Ik dacht dat Techum de buurt rond de Techumerdyk was maar Techum ligt Z daarvan. Dan zou je als het bebouwde kom wordt, dus een blauw bord Leeuwarden moeten krijgen (zijnde de woonplaats) met een wit bord Techum er onder (als aanduiding van de buurtschap/wijk onder de woonplaats Leeuwarden).

10:38 PM  

Post a Comment

<< Home