Monday, January 29, 2007

Raerd, het centrum

Het centrum van Raerd. Een mooi dorp in het hart van Friesland. Het dorp is het eindpunt van de Slachte. Een oude dijk die loopt van Oosterbierrum naar Raerd. De dijk werd in de Middeleeuwen aangelegd om het zeewater te keren. Een keer in de vier jaar wordt er een marathon georganiseerd, de Slachte.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Ben je gewoon trots op je provincie, of wordt dit een verkapte v.v.v. site ?
Mooiste plêkje in Fryslân vind ík nog altijd Sânfurd.
'k Heb het e-mail adres van onze 'correspondent' in Christchurch gemaild, doe haar de groeten !

1:32 PM  
Blogger Bootsma said...

Dat is niet de bedoeling. Maar misschien is het een idee om subsidie aan te vragen... Ik ga haar mailen. Dank daarvoor.

3:34 PM  

Post a Comment

<< Home