Friday, September 22, 2006

Nynke van Hichtum, Nes (Dongeradeel)

In Nes (Dongeradeel) staat het geboortehuis van Nynke van Hichtum. Dat is het pseudoniem van Sjoukje Maria Diderika Troelstra-Bokma de Boer. Ze schreef kinderboeken. Haar bekendste werk is Afke's tiental. Nynke was getrouwd met Pieter Jelles Troelstra. Hij is bekend geworden toen hij in 1918 de socialistische revolutie in Nederland wilde uitroepen. Dat mislukte en zijn poging staat nu in de geschiedenisboeken omschreven als "de vergissing van Troelstra".
De Friese filmmaker Pieter Verhoeff heeft in 2001 een indrukwekkende film gemaakt over het leven van Nynke van Hichtum, namelijk 'Nynke'.

2 Comments:

Blogger Frans Boerlage said...

Hé Hayo.

Het volgende heeft geen relatie met het artikel, maar wordt er in Leeuwarden nog stil gestaan bij de zinloze moord op Manuel Fetter vandaag twee jaar geleden?

Groet vanuit het zuiden!

10:37 AM  
Blogger Bootsma said...

Ja, er is een speciaal Fetter bankje gemaakt. Dat komt in de buurt van de plek te staan war hij vermoord is. Verder is der in de media met regelmaat aandacht voor de gevolgen van deze gebeurtenis.

6:53 PM  

Post a Comment

<< Home